پچ ۷٫۱۹ به همراه جرییات و مود Nexus Siege

پچ ۷٫۱۹ به همراه جرییات و مود Nexus Siege


پچ ۷٫۱۹ یک پچ با تغییرات کافی بود. اسپل های ۳ چمپیون Azir و Xin Zhao و Janna دستخوش بروزرسانی هایی جالب شدند. تغییرات خوبی جهت بهبود گیم پلی بازی انجام شد و گیم مود Nexus Siege در پچ ۷٫۱۹ دوباره به بازی آمد. برای جزییات بیشتر و دقیق تر ما را در ادامه مطلب همراهی کنید.


تغییرات چمپیون ها در پچ ۷٫۱۹

 

Azir face Azir

تغییرات پایه:

مقدار Health اولیه از ۵۲۴ به ۵۴۰ افزایش یافته است.

سرعت حرکت از ۳۲۵ به ۳۳۵ افزایش یافته است.

 

Azir q Q: Conquering Sands

بُرد این اسپل از ۸۷۵ به ۷۲۰ واحد کاهش یافته است.

طول  سرنیزه ها از ۳۰۰ به ۳۷۰ افزایش یافته است.

مدت زمان Cooldown این اسپل از ۱۰ / ۹ / ۸ / ۷ / ۶ ثانیه به ۱۱ / ۹٫۵ / ۸ / ۶٫۵ / ۵ ثانیه کاهش یافته است.

مقدار آسیب پایه از ۶۵ / ۸۵ / ۱۰۵ / ۱۲۵ / ۱۴۵ به ۷۰ / ۱۰۰ / ۱۳۰ / ۱۶۰ / ۱۹۰ افزایش یافته است.

نسبت قدرت گیری AP از ۰٫۵ به ۰٫۳ کاهش پیدا کرده است.

از این به بعد سربازان هدایت شده به یک محل، به هم نزدیک تر خواهند بود.

 

Azir w W: Arise

بُرد دستور دادن به سرباز از ۸۰۰ به ۶۶۰ واحد کاهش یافته است.

محدوده ایجاد کردن سرباز از ۴۵۰ واحد به ۵۰۰ واحد افزایش یافته است.

حذف شده

از این به بعد سربازان نمی توانند به Ward ها ضربه زده و آن هارا از بین ببرند.

آسیب پایه از ۵۰ / ۶۰ / ۹۸ / ۱۵۳ / ۱۹۵ به ۶۰ / ۷۵ / ۱۱۵ / ۱۵۵ / ۱۸۵ در سطح های ۱ . ۶ . ۱۱ . ۱۵ . ۱۸ کاهش یافته است.

جدید

از این پس زمانی که دو سرباز وجود دارد، با ایجاد سرباز سوم Azir برای ۵ ثانیه به مقدار ۲۰ / ۳۰ / ۴۰ / ۵۰ / ۶۰ درصد Attack Speed دریافت خواهد کرد.

مدت زمان آماده کردن سرباز جدید از ۱۰ / ۹ / ۸ / ۷ / ۶ به ۸ / ۷٫۵ / ۷ / ۶٫۵ / ۶ ثانیه کاهش یافته است.

جدید

مقدار آسیب سربازان به دشمنان اطراف هدف اصلی ۴۰ / ۷۰ / ۱۰۰ % از مقدار آسیب به هدف اصلی خواهد بود.

 

Azir e E: Shifting Sands

جدید

نسبت قدرت گیری AP این اسپل ۰٫۷ می باشد.

مدت زمان Shield از ۴ ثانیه به ۱٫۵ ثانیه کاهش یافته است.

بروز شده

از این پس Azir بلافاصله بعد از استفاده از این اسپل Shield خواهد شد.

زمانی که Azir با استفاده از این اسپل به یکی از دشمنان برخورد کند، اسپل W شارژ شده و بلافاصله یک سرباز جدید تولید خواهد شد.

 

Azir r R: Emperor’s Divide

حذف شده

از این به بعد فقط زمانی که سربازان در حالت حرکت به جلو هستند، مانع از پرش دشمنان به پشت سرشان می شوند و زمانی که بدون حرکت و ساکن شدند مانند یک دیوار عادی عمل خواهند کرد.

اندازه دیوار از ۴ / ۵ / ۶ سرباز به ۵ / ۶ / ۷ سرباز افزایش یافته است.

مدت زمان Cooldown از ۱۴۰ / ۱۲۰ / ۱۰۰ به ۱۲۰ / ۱۰۵ / ۹۰ ثانیه  کاهش یافته است.

 

 

Xin Zhao face Xin Zhao

تغییرات پایه:

میزان Attack Speed  اولیه از ۰٫۶۷۶ به ۰٫۶۴۵ کاهش یافته است.

درصد دریافت Attack Speed از ۲٫۶% به ۳٫۵% افزایش یافته است.

 

Xin Zhao p Passive: Determination

جدید

سومین ضربه Xin Zhao آسیبی معادل ۲۰ / ۴۰ / ۶۰ / ۸۰ % از مقدار AD شما به صورت یک آسیب اضافه به دشمنان وارد خواهد کرد.

جدید

Xin Zhao با سومین ضربه Heal می شود.

 

Xin Zhao q Q: Three Talon Strike

مقدار آسیب از ۱۵ / ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ / ۷۵ به ۱۵ / ۲۰ / ۲۵ / ۳۰ / ۳۵ کاهش یافته است.

نسبت قدرت گیری از ۰٫۲ مجموع AD به ۰٫۴ از Bonus AD تغییر کرده است.

 

جدید

Xin Zhao w W: Wind Becomes Lightning

مقدار آسیب حرکت اول (چرخاندن نیزه) معادل ۳۰ / ۴۰ / ۵۰ / ۶۰ / ۷۰ + (۳۰ % از مجموع AD)  می باشد.

مقدار آسیب حرکت دوم (رو به جلو) معادل ۳۰ / ۶۵ / ۱۰۰ / ۱۳۵ / ۱۷۰ (۸۵% از مجموع AD) می باشد.

مدت زمان نمایش این حرکات با توجه به میزان Attack Speed شما کاهش خواهد یافت. (تاثیری در ضعیف شدن این اسپل ندارد)

 

Xin Zhao e E: Audacious Charge

هزینه این اسپل از ۶۰ Mana به ۵۰ Mana کاهش یافته.

مقدار آسیب از ۷۰ / ۱۱۰ / ۱۵۰ / ۱۹۰ / ۲۳۰  به ۵۰ / ۷۵ / ۱۰۰ / ۱۲۵ / ۱۵۰ کاهش یافته است.

مدت زمان Slow کردن دشمنان از ۲ ثانیه به ۰٫۵ ثانیه کاهش یافته.

جدید

استفاده از این اسپل به میزان ۴۰ / ۴۵ / ۵۰ / ۵۵ / ۶۰ درصد Attack Speed در ۵ ثانیه به شما خواهد داد.

 

Xin Zhao r R: Crescent Guard

حذف شده

از این به بعد این اسپل Armor و Magic Resist به شما نخواهد داد.

جدید

به مدت ۳ ثانیه Xin Zhao هرگونه آسیبی را در خارج از محدوده این اسپل دفع و خنثی می کند. مدت زمان این قابلیت با ضربه به دشمنان افزایش و تمدید خواهد شد.

 

 

Aatrox face Aatrox

Aatrox q Q: Dark Flight

جدید

از این به بعد Aatrox هنگام استفاده از این اسپل غیر قابل متوقف شدن می شود.

 

Aatrox r R: Massacre

افزایش بُرد ضربه زدن از ۱۷۵ به ۲۲۵ واحد افزایش یافته است.

 

 

Caitlyn face Caitlyn

تغییرات پایه:

Health اولیه از ۵۲۴ به ۴۷۵ کاهش یافته است.

افزایش Health در هر سطح از ۸۰ به ۸۵ افزایش یافته.

میزان  Attack Speedاولیه از ۰٫۵۴۳ به ۰٫۵۶۸ افزایش یافته است.

میزان Attack Speed اضافه از ۱۵% به ۱۰% کاهش یافته است.

میزان Attack Speed در سطح ۱ ۰٫۶۲۵ می باشد (بدون تغییر).

میزان  افزایش Attack Speed در هر سطح از ۲% به ۴% افزایش یافته است.

 

Caitlyn p Passive: Headshot

جدید

از این به بعد قابلیت Headshot می تواند به Turret و برج ها برخورد کند.

 

Caitlyn q Q: Piltover Peacemaker

مقدار آسیب این اسپل به دشمنان پشت سر اولین هدف از ۵۰% به ۶۷% افزایش یافته است.

 

Caitlyn w W: Yordle Snap Trap

مدت زمان ماندگاری تله ها از ۹۰ ثانیه به ۳۰ / ۳۵ / ۴۰ / ۴۵ / ۵۰ ثانیه کاهش یافته است.

مقدار آسیب اضافه Headshot از ۱۰ / ۵۵ / ۱۰۰ / ۱۴۵ / ۱۹۰ + (۶۰ % مجموع AD) به ۴۰ / ۹۰ / ۱۴۰ / ۱۹۰ / ۲۴۰ + (۴۰% / ۵۵ % / ۷۰ % / ۸۵ % / ۱۰۰ % Bonus AD) تغییر کرده است.

مدت زمان آشکار ساختن دشمنان بعد از رفتن بر روی تله از ۸ ثانیه به ۳ ثانیه کاهش یافته است.

مدت زمان آماده شدن تله از ۴۵ / ۳۵٫۵ / ۲۰ / ۱۲٫۵ / ۱۰ ثانیه به ۳۰ / ۲۴ / ۱۹ / ۱۵ / ۱۲ ثانیه تغییر کرده است.

 

 

Janna face Janna

تغییرات پایه:

بُرد ضربه از ۴۷۵ به ۵۵۰ افزایش یافته است.

مقدار AD پایه از ۵۲ به ۴۶ کاهش یافته است.

میزان افزایش AD در هر سطح از ۳ به ۱٫۵ کاهش یافته است.

میزان افزایش Attack Speed در هر سطح از ۲٫۶۱ % به ۲٫۹۵ % افزایش یافته است.

سرعت پرتاب ضربه از ۱۲۰۰ به ۱۶۰۰ افزایش یافته است.

مقدار Health اولیه از ۴۸۷ به ۵۲۵ افزایش یافته است.

میزان افزایش Health در هر سطح از ۷۸ به ۷۰ کاهش یافته است.

 

Janna p Passive: Tailwind

جدید

از این به بعد با توجه به Passive جانا ۸% سرعت حرکت دریافت می کند.

جدید

از این پس ضربه ها و اسپل های Janna به مقدار ۳۵% از میزان Movement Speed آسیب اضافه به صورت Magic Damage وارد می کند.

برای مثال زمانی که سرعت حرکت جانا ۳۳۵ می باشد او آسیبی معادل ۹٫۳۸ به صورت Magic damage وارد می کند.

 

Janna q Q: Howling Gale

هزینه این اسپل از ۹۰ / ۱۰۵ / ۱۲۰ / ۱۳۵ / ۱۵۰ Mana به ۶۰ / ۸۰ / ۱۰۰ / ۱۲۰ / ۱۴۰ Mana کاهش یافته است.

مدت زمان Cooldown از ۱۴ / ۱۳ / ۱۲ / ۱۱ / ۱۰ ثانیه  به ۱۲ ثانیه در همه سطح ها تغییر کرده است.

بُرد این اسپل از ۸۵۰ واحد به علاوه ۱۷۴۲٫۵ (حدکثر شارژ) به ۱۰۰۰ الی ۱۷۵۰ به ازای شارژ شدن تغییر کرده است.

جدید

از این به بعد این اسپل بعد از رسیدن به حدکثر شارژ در مدت ۱٫۵ ثانیه به مقصد می رسد، این بدان معناست که این گردباد در حالت حداکثر شارژ، ۷۵% سریع تر از دیگر مواقع به مقصد می رسد.

 

Janna w W: Zephyr

مدت زمان Cooldown از ۱۲ ثانیه به ۸ ثانیه کاهش یافته است.

مدت زمان Slow از ۳ ثانیه به ۲ ثانیه کاهش یافته است.

مقدار Movement Speed پَسیو از ۹ / ۱۱ / ۱۳ / ۱۵ / ۱۷ % به ۶ / ۷ / ۸ / ۹ / ۱۰ % کاهش یافته است.

بُرد این اسپل از ۶۰۰ واحد به ۵۵۰ واحد کاهش یافته است. (بُرد این اسپل در مقابل هدف های بزرگتر بیشتر و در مقابل هدف های کوچک تر کم تر خواهد شد)

 

Janna e E: Eye Of The Storm

مدت زمان Cooldown از ۱۰ ثانیه در همه سطح ها به ۱۸ / ۱۶ / ۱۴ / ۱۲ / ۱۰ ثانیه تغییر کرده است.

 

 

Malphite face Malphite

Malphite w W: Brutal Strikes

جدید

پَسیو Armor این اسپل زمانی که Passive اصلی فعال باشد، ۳ برابر خواهد شد.

پَسیو Armor از ۱۵ / ۲۰ / ۲۵ / ۳۰ / ۳۵ به ۱۰ / ۱۵ / ۲۰ / ۲۵ / ۳۰ کاهش یافته است.

 

 

Orianna face Orianna

Orianna q Q: Command: Attack

سرعت حرکت توپ از ۱۲۰۰ به ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

 

Orianna w W: Command: Dissonance

اگر این اسپل به هنگام حرکت توپ استفاده شود، بعد از رسیدن توپ به مقصد عمل خواهد کرد.

 

Orianna r R: Command: Shockwave

اگر این اسپل به هنگام حرکت توپ استفاده شود، بعد از رسیدن توپ به مقصد عمل خواهد کرد.

 

 

Ornn Ornn

تغییرات پایه:

میزان Mana اولیه از ۳۰۰ به ۳۴۰ افزایش یافته است.

 

Ornn q Q: Volcanic Rupture

هزینه استفاده از این اسپل از ۵۵ / ۶۰ / ۶۵ / ۷۰ / ۷۵ به ۵۵ Mana در همه سطح ها تغییر کرده است.

 

Ornn e E: Searing Charge

هزینه استفاده از این اسپل از ۶۰ Mana به ۵۰ Mana کاهش یافته است.

 

تغییرات کلی:

آیتم های Recommended برا این چمپیون در فروشگاه آپدیت شدند.

 

 

Vayne face Vayne

Vayne q Q: Tumble

جدید

زمانی که ضربه شما همراه با Critical باشد، هیچ آسیب اضافه ای از این اسپل به دشمن وارد نخواهد شد.

مقدار آسیب از ۳۰ / ۳۵ / ۴۰ / ۴۵ / ۵۰ % از مجموع AD به ۵۰ / ۵۵ / ۶۰ / ۶۵ / ۷۰ % از مجموع AD افزایش یافته است.

 

Vayne w W: Silver Bolts

مقدار آسیب از ۶ / ۷٫۵ / ۹ / ۱۰٫۵ / ۱۲% از کل Health هدف به ۴ / ۶ / ۸ / ۱۰ / ۱۲ % از کل Health هدف تغییر کرده است.

حداقل مقدار آسیب از ۴۰ / ۶۰ / ۸۰ / ۱۰۰ / ۱۲۰ به ۵۰ / ۶۵ / ۸۰ / ۹۵ / ۱۱۰ تغییر کرده است.

 

Vayne r R: Final Hour

جدید

اگر یک چمپیون پس از اولین آسیب توسط Vayne، در عرض ۳ ثانیه کشته شد مدت زمان این اسپل برای ۴ ثانیه تمدید خواهد شد.

 

 

Veigar face Veigar

تغییرات پایه:

بُرد ضربه از ۵۲۵ به ۵۵۰ افزایش یافته است.

مقدار Health Regen از ۵٫۴۲ به ۶٫۵ افزایش یافته است.

میزان افزایش Health Regen در هر سطح از ۰٫۵۵ به ۰٫۶۰ افزایش یافته است.

 

Veigar w W: Dark Matter

مدت زمان Cooldown از ۱۰ / ۹٫۵ / ۹ / ۸٫۵ / ۸  به ۸ ثانیه در همه سطح ها تغییر کرده است.

جدید

از این پس به ازای داشتن هر ۵۰ عدد Stack، این اسپل به میزان ۱۰ درصد Cooldown خواهد داشت.


تغییرات Item ها در پچ ۷٫۱۹

 

Ardent Censer Ardent Censer

جدید

اکنون Heal دادن و Shield دادن به چمپیون های خودی باعث می شود که تاثیر این آیتم روی خود شما هم اعمال شود.

حذف شده

تاثیرات این آیتم باعث بازگردانی Health نمی شود.

میزان Attack Speed از ۲۵% به ۲۰ الی ۳۵% در Level های ۱ تا ۱۸ تغییر کرده است.

میزان Damage ضربه وارد کردن به حریف از ۲۵ به ۲۰ الی ۳۵ در Level های ۱ تا ۱۸ تغییر کرده است.

 

Bramble Vest Bramble Vest

میزان بازگرداندن Damage از ۲۰ به ۱۵ کاهش یافت.

 

Thornmail Thornmail

میزان Armor این آیتم از ۷۵ به ۸۰ افزایش یافت.

 

Edge of Night Edge of Night

مدت زمانی که Spell Shield فعال می ماند از ۵ ثانیه به ۷ ثانیه افزایش یافت.

مدت زمان Cooldown فعال کردن این آیتم از ۴۵ به ۴۰ ثانیه کاهش یافت.

 

Zeke's Convergence Zeke’s Convergence

دمیج حاصل از آتش یار خودی:

بروز شده

۲۵% از Attack Damage پایه.

 

آتش یخ زده:

بروز شده

با ضربه زدن Frost Storm دیگر حریف مانند عمل Ignite نمی سوزد، حالا در زمان Slow کردن دشمن در حال سوختن عمل Ignite را انجام می دهد.


تغییرات Spell Shields در پچ ۷٫۱۹

Spell Shields حالا فقط اولین Ability دریافتی را دفع می کند.

در پچ ۷٫۱۹ این تغییرات بر روی توانایی E چمپیون Sivir و توانایی W چمپیون Nocturne و آیتم های Banshee’s Veil و Edge of Night اعمال شده اند.


تغییرات Rotating Game Mode (مود های چرخشی بازی) در پچ ۷٫۱۹

حمله ، دفاع ، تکرار. گیم مود Nexus Siege بار دیگر فعال شد. این مود از تاریخ جمعه ۷ مهر تا سه شنبه ۱۱ مهر و همچنین از جمعه ۱۴ مهر تا سه شنبه ۱۸ مهر فعال می باشد.

 

توضیحی مختصر درباره مود Nexus Siege:

همانطور که میدانید این مود شامل دو بخش حمله و دفاع است، به طوری که همیشه یک تیم در حالت دفاع و تیم حریف در حالت حمله به سر می برد، و در صورت تمام نشدن بازی و نابودی ساختمان Nexus حریف، بعد از ۲۰ دقیقه جای تیم ها عوض میشود. توضیحات بیشتر را در زیر مطالعه کنید.

پچ 7.19 - Nexus Siege-patch7.2

_ حالت حمله: تیمی که در حالت حمله به سر می برد ، باید تلاش کند تا با استفاده از خرید سلاح های تهاجمی، که درفروشگاه بازی وجود دارند، هرچه سریعتر Nexus تیم حریف را نابود کند.

 

_ حالت دفاع: تیمی که در حالت دفاع است باید تلاش کند هرچه بهتر و ترجیحا با خرید سلاح های تدافعی که در فروشگاه بازی وجود دارد، حمله های تیم مقابل را سرکوب و مانع از نابود شدن Nexus به دست تیم مقابل شود.

 

نکته: در این مود زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال در حالت حمله، هر چه شما سریع تر Nexus دشمن را نابود کنید شانس بردن شما در بازی بیشتر می شود. به طوری که وقتی جای دو تیم عوض شد، تیم مقابل فقط در صورتی که قبل از آن زمان بتواند Nexus شما را نابود کند برنده میدان خواهد بود، و در غیر این صورت شما برنده هستید.


تغییرات پینگ های صفحه امتیازات در پچ ۷٫۱۹

از پچ ۷٫۱۹ به بعد شما می توانید هر جایی از صفحه ی امتیازات (Scoreboard Pings) را پینگ کنید. پس خودتون رو خالی کنید…


تغییرات انتخاب چمپیون ها در پچ ۷٫۱۹

در صفحه ی انتخاب چمپیون ها (Champion Select) ما تغییراتی از جمله امکانی برای مرتب سازی چمپیون هایتان بر اساس امتیازی که با بازی کردن با آن ها به دست آورده اید (mastery points) فراهم کرده ایم. شما با استفاده از این امکان می توانید چمپیون هایتان را بر اساس امتیازات، از زیاد به کم و از کم به زیاد مرتب سازی کنید. همچنین این گذینه در کنار فضای جست و جوی نام چمپیون ها قرار دارد.

همچنین ما قابلیتی دیگر را در پچ ۷٫۱۹ اضافه کردیم تا بتوانید چمپیون هایی که با آن ها صندوقچه دریافت کرده اید را با آن ها که صندوقچه نگرفته اید را متمایز و جدا سازی کنید. (در بازی هایی به جز RANKED)


اسکین های جدید پچ ۷٫۱۹

 

Arclight Yorick
Arclight Yorick

 

Beekeeper Singed
Beekeeper Singed

 

Eternal Sword Yi
Eternal Sword Yi

 

Sacred Sword Janna
Sacred Sword Janna

 

Soaring Sword Fiora
Soaring Sword Fiora

 

Eternal Sword Yi chromas
Eternal Sword Yi chromas

 

Sacred Sword Janna chromas
Sacred Sword Janna chromas

 

منبع: League Of Legends


 

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu