پچ ۷٫۱۸ و جزییات آن به همراه گیم مود جدید Invasion

پچ ۷٫۱۸ و جزییات آن به همراه گیم مود جدید Invasion


پچ ۷٫۱۸ از جمله پچ های سبک با تغییرات کم به حساب می آید. اما مود جدید Invasion باعث شد که این پچ چندان خالی نباشد و حرف هایی برای گفتن داشته باشد. برای اطلاعاتی دقیق در مورد مود جدید ما را در ادامه ما را همراهی کنید.


تغییرات چمپیون ها در پچ ۷٫۱۸

 

قوی شده

Azir face Azir

Azir r R: Emperor’s Divide

مقدار آسیب پایه از ۱۵۰ / ۲۲۵ / ۳۰۰ به ۱۵۰ / ۲۵۰ / ۴۵۰ افزایش یافته ست.

 

 

ضعیف شده

Cassiopeia face Cassiopeia

Cassiopeia e E: Twin Fang

مقدار آسیب اضافه در مقابل چمپیون های سمی شده از ۱۵ / ۴۰ / ۶۵ / ۹۰ / ۱۱۵ به ۱۰ / ۳۰ / ۵۰ / ۷۰ / ۹۰ کاهش یافته است.

نسبت قدرت گیری Ability Power در مقابل چمپیون های سمی شده از ۰٫۴ به ۰٫۵ افزایش پیدا کرده است.

 

 

ضعیف شده

Elise face Elise

Elise w W: Volatile Spiderling

مقدار آسیب پایه از ۶۰ / ۱۱۰ / ۱۶۰ / ۲۱۰ / ۲۶۰  به ۵۵ / ۹۵ / ۱۳۵ / ۱۷۵ / ۲۱۵ تغییر یافته است.

نسبت قدرت گیری  Ability Power از ۰٫۸۰ به ۰٫۹۵ افزایش یافته است.

 

Elise e E: Rappel

مدت زمان Cooldown این اَبیلیتی از ۲۶ / ۲۳ / ۲۰ / ۱۷ / ۱۴ ثانیه به ۲۶ / ۲۴ / ۲۲ / ۲۰ / ۱۸ ثانیه تغییر کرده است.

 

 

قوی شده

Fiora face Fiora

Fiora p Passive: Duelist’s Dance

مقدار سرعت حرکت از ۱۵ / ۲۵ / ۳۵ / ۴۵ % به ۲۰ / ۳۰ / ۴۰ / ۵۰ % تغییر کرده است.

Fiora r R: Grand Challenge

جدید

از این به بعد زمانی که Fiora در محدوده دایره شکل Ulti خود باشد، با توجه به مقدار Passive سرعت حرکت او افزایش خواهد یافت.

 

 

ضعیف شده

Gnar face Gnar

تغییرات پایه:

مقدار Health اولیه از ۵۴۰ به ۵۱۰ کاهش یافته است.

 

 

ضعیف شده

gragas-face Gragas

تغییرات پایه:

مقدار Armor اولیه از ۲۹٫۰۵ به ۲۶٫۰۵ کاهش یافته است.

 

Gragas e E: Body Slam

محدوده برخورد به دشمن مقابل از ۲۱۰ واحد به ۱۸۰ واحد کاهش یافته است.

محدوده برخورد به دشمنان اطراف از ۶۰ به ۴۰ واحد کاهش یافته است.

جدید

نمایش دهنده محدوده و بُرد این اَبیلیتی دقیق تر عمل خواهد کرد.

 

 

قوی شده

Ivern face Ivern

Ivern e E: Triggerseed

مقدار آسیب منفجر شدن از ۵۰ / ۷۰ / ۹۰ / ۱۱۰ / ۱۳۰ به ۶۰ / ۸۰ / ۱۰۰ / ۱۲۰ / ۱۴۰ افزایش یافته است.

نسبت قدرت گیری Ability Power انفجار از ۰٫۷ به ۰٫۸ افزایش یافته است.

 

 

ضعیف شده

jarvan iv face Jarvan IV

jarvan iv w W: Golden Aegis

مقدار Shield از ۶۵ / ۹۰ / ۱۱۵ / ۱۴۰ / ۱۶۵ به ۶۰ / ۸۵ / ۱۱۰ / ۱۳۵ / ۱۶۰ تغییر کرده است.

مقدار Shield اضافه به ازای برخورد این اَبیلیتی به چمپیون های دشمن از ۲ / ۲٫۵ / ۳ / ۳٫۵ / ۴ % به ۲ / ۲٫۲۵ / ۲٫۵۰ / ۲٫۷۵ / ۳ % از میزان Health چمپیون Jarvan IV کاهش یافته است.

 

 

ضعیف شده

kalista face Kalista

Kalista r R: Fate’s Call

مدت زمان Cooldown این اَبیلیتی از ۱۲۰ / ۹۰ / ۶۰ به ۱۵۰ / ۱۲۰ / ۹۰ ثانیه تغییر کرده است.

 

 

قوی شده

Lee Sin face Lee Sin

Lee Sin w W: Safeguard

مقدار Shield از ۴۰ / ۱۰۰ / ۱۶۰ / ۲۲۰ / ۲۸۰ به ۵۵ / ۱۱۰ / ۱۶۵ / ۲۲۰ / ۲۷۵ افزایش یافته است.

 

 

ضعیف شده

lucian face Lucian

Lucian e E: Relentless Pursuit

مدت زمان Cooldown این اَبیلیتی از ۱۸ / ۱۷ / ۱۶ / ۱۵ / ۱۴ به ۲۲ / ۲۰ / ۱۸ / ۱۶ / ۱۴ ثانیه تغییر کرده است.

 

 

قوی شده

nautilus-face Nautilus

Nautilus q Q – Dredge Line

میزان مانای مصرفی از ۶۰ / ۷۰ / ۸۰ / ۹۰ / ۱۰۰ به ۶۰ مانا در تمام رنک ها تغییر کرده است.

جدید

اکنون اگر توسط این اسپل به دیواره های نقشه ضربه بزنید و آن طرف کشیده شوید، نصف مانای مصرفی این اسپل به شما بازگردانده می شود.

 

 

قوی شده

nidalee-patch7.2 Nidalee

nidalee-E-patch7.2 E – Primal Surge

کمترین نسبت قدرت گیری این اسپل از ۰٫۲۷۵ Ability Power به ۰٫۳۲۵ Ability Power  افزایش یافته است.

بیشترین نسبت قدرت گیری اسن اسپل از ۰٫۵۵  Ability Power به ۰٫۶۵ Ability Power افزایش یافته است.

 

 

متعادل شده

Ornn Ornn

Ornn p Passive – Living Forge

جدید

قابلیت آپگرید کردن آیتم های از پیش تعیین شده برای اُرن و بقیه ی هم تیمی هایش تا زمانی که اُرن به سطح ۱۳ برسد، بسته شده است.

 

جدید

Zhonya's Paradox Zhonya’s Paradox
آیتم Zhonya’s Hourglass اکنون می تواند به Zhonya’s Paradox ارتقاء یابد.

هزینه ی کلی این آیتم ۳۹۰۰ گلد می باشد که پس از خرید این آیتم شما می توانید با پرداخت ۱۰۰۰ گلد دیگر آن را آپگرید کنید.

میزان Ability Power که این آیتم به شما می دهد ۱۰۰ می باشد و پس از آپگرید مقدار ۳۰ واحد دیگر به آن افزوده می شود.

میزان Armor که این آیتم به شما می دهد ۶۰ می باشد و پس از آپگرید مقدار ۱۵ واحد به آن افزوده می شود.

 

Ornn r R – Call of the Forge God

جدید

حداکثر سرعت دویدن به سمت Ornn از ۱۰۵۰ به ۱۲۰۰ افزایش یافت.

 

 

ضعیف شده

Rakan face Rakan

Rakan w W – Grand Entrance

سرعت پریدن از ۱۸۰۰ + ۱۰۰% برگرفته از سرعت حرکت چمپیون به ۲۰۵۰ + ۳۰% برگرفته  از سرعت چمپیون تغییر کرده است.

 

Rakan r R – The Quickness

شعاع اصابت این اسپل با دشمنان از ۲۰۰ به ۱۵۰ کاسته شد.

میزان COOLDOWN این اسپل از ۱۲۰ / ۱۱۰ / ۱۰۰ ثانیه به ۱۲۰ / ۱۰۰ / ۸۰ ثانیه تغییر کرد.

 

 

قوی شده

Rengar face Rengar

وضعیت پایه:

میزان Armor از ۲۲ به ۲۵ افزایش یافت.

 

 

قوی شده

ryze face Ryze

Ryze w W – Rune Prison

نسبت قدرت گیری این اسپل از ۰٫۲ Ability Power به ۰٫۶ Ability Power افزایش یافت.

 

 

ضعیف شده

Tristana face Tristana

tristana e E – Explosive Charge

نسبت قدرت بمب از ۰٫۵ / ۰٫۶۵ / ۰٫۸ / ۰٫۹۵ / ۱٫۱ دمیج اضافه به ۰٫۵ / ۰٫۶ / ۰٫۷ / ۰٫۸ / ۰٫۹ دمیج اضافه تغییر کرده است.

نسبت قدرت بمب در زمانی که ۴ مرحله تقویت شده است از ۱٫۱ / ۱٫۴۳ / ۱٫۷۶ / ۲٫۰۹ / ۲٫۴۲ دمیج اضافه به ۱٫۱ / ۱٫۳۲ / ۱٫۵۴ / ۱٫۷۶ / ۱٫۹۸ دمیج اضافه تغییر کرده است.

 

 

متعادل شده

rumble face Rumble

Rumble p Passive – Junkyard Titan

اکنون نوار دمای Rumble پس از رسیدن به دمای ۸۰ درجه، به رنگ نارنجی تبدیل می شود.


تغییرات آیتم ها در پچ ۷٫۱۸

 

Enchantment Cinderhulk Enchantment: Cinderhulk

این آیتم به شما ۳۲۵ Health می داد که به ۳۰۰ Health کاسته شده است.

 

spellthiefs-edge Spellthief’s Edge Line

پسیو باج گیری این اسپل به گونه ای عمل می کند که اگر یک مینیون بکشید، به عنوان مجازات شارژ شدن این پسیو ۶ ثانیه طول می کشید که اکنون این زمان به ۸ ثانیه افزایش یافته است.

 

 

Frostfang Frostfang

جدید

اکنون این آیتم به شما  ۱۰% Cool Down می دهد.

 

Knight's Vow Knight’s Vow

میزان Health این آیتم از ۳۵۰ به ۲۵۰ کاسته شده.


انتخاب چمپیون ها در پچ ۷٫۱۸

 

ما چندین تغییرات بصری را روی مرحله ی انتخاب چمپیون ها اعمال کردیم تا به کاهش نرخ مجازات کمک کرده باشیم. شمارنده اکنون بزرگتر شده است و حالا یک شمارنده ی واضح هم در کنار اسم شما وقتی که می خواهید چمپیونتان را مشخص کنید ظاهر می شود.


تغییرات مود های چرخشی در پچ ۷٫۱۸

 

در پچ ۷٫۱۸ گیم مود جدید Invasion به بازی آمده است…

Invasion Mode

برای اطلاعات دقیق و کامل در مورد این مود به لینک زیر مراجعه کنید:

راهنمای گیم مود Invasion و ماموریت های رویداد Star Guardian


اسکین های جدید در پچ ۷٫۱۸

 

Championship Ashe
Championship Ashe

 

Eternum Cassiopeia
Eternum Cassiopeia

 

Championship Ashe chromas
Championship Ashe chromas

 

Primetime Draven chromas
Primetime Draven chromas

 

منبع: League Of Legends


 

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu